Jubileum website 2022

Bescheiden jubileum familiesite; terug- en vooruitblik                                                      28 februari 2022

Tien jaar alweer draait onze familiesite in de huidige vorm in de ether. Dit met de nadruk op de huidige vorm want in een andere vormgeving, blijkt uit de archiefstukken, is onze www.maartense.nl al ruim 22 jaar op monitor, laptop of anderszins zichtbaar. In oktober 2000 hebben we de eerste stap gezet: een provider gezocht en een domeinnaam laten vastleggen.

banner 2000.jpg
banner 2000 

Vanaf het begin was het de bedoeling een platform te hebben waarin we de samenstelling en wederwaardigheden van de gehele familie konden vastleggen en weergeven. Dat hebben we gedaan met een genealogisch overzicht, een verjaardagskalender, berichtgeving over geboortes, reportages van de familiedagen en -weekenden, het MAF (Maartense Aid Fund), emailadressen en de onvolprezen adressenlijst van Wilma. Een belangrijke stelregel die hierbij werd aangehouden luidde als volgt: “Hoewel de site is gekenmerkt onder de naam Maartense is natuurlijk duidelijk dat alle familieleden welkom geheten worden. Zie voor het bewijs hiervan onze stamboom. Overigens zijn ook niet-familieleden welkom op de site. Iedereen is gerechtigd tot het leveren van kritiek en/of het aanleveren van ideeën”.

In de eerste jaren was de respons enthousiast en een stimulans om door te gaan. Maar zoals dat meestal gaat ebt dat langzaam weg en is doorgaan een kwestie van volhouden. En dat hebben we gedaan! Tussentijds zijn we een paar keer van lay-out veranderd maar is de strekking hetzelfde gebleven. 

banner 2012.jpgbanner 2010

Tot 10 jaar geleden, op 29 februari 2012, het roer werd omgezet en het webmasterschap werd overgedragen aan Peter Maartense. De grondlegger kon op z’n lauweren gaan rusten maar zou op de achtergrond nog wel aanwezig zijn. Inhoudelijk heeft Peter geprobeerd de site meer interactief te krijgen door een nieuwe uitstraling, een blog, koppeling met Facebook, een foto-archief en de inbreng van video. De concurrentie van Hyves, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp en vooral Facebook bleek echter toch erg groot om dit nobele streven echt tot bloei te brengen.

 banner 2022.jpg
huidige banner

We hebben in 2016 na 15 jaar afscheid moeten nemen van het MAF en de mooie nieuwsbrieven van Taco over dit fonds ter ondersteuning van de werkzaamheden van Ingrid Kelters als tropenarts in Malawi en Sudan

 MAF logo vergrijsd.jpg

 MAF banner nieuwsbrief.jpg


De familie heeft daaraan, met een totaal bedrag van ca. € 24.000,00 aan donaties, op een fraaie wijze bijgedragen.

Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de meer eigentijdse uitstraling van de site: de verjaardagskalender is “geGoogled”, we hebben een uitgebreid foto-archief met een “schoenendoos”, een In Memoriam om onze verscheiden familieleden te gedenken en verder nog een aantal vaste items. Onlangs heeft Wilma haar werkzaamheden voor de adressenlijst overgedragen aan Ira; zij zal daar ooit een lintje voor krijgen! Momenteel wordt er invulling gegeven aan een update van de familiedagen en -weekenden met videomateriaal uit de “schoenendoos” van Piet en Wilma.

En nu ... na ruim 20 jaar en bovenstaande fraaie herinneringen moeten we toch even een pas op de plaats maken en weer vooruit blikken. Kijkend naar de inspanningen, de jaarlijkse kosten en de opbrengst moeten we vraagtekens plaatsen. De kosten, inmiddels zo’n € 400,00 op jaarbasis, zijn niet gering en worden door de webmaster gedragen (hierin zit wel een waarde voor de “eigen” emailadressen). De inspanningen zijn afhankelijk van de inbreng van de familie en dus niet al te groot. De opbrengst moet wellicht afgemeten worden aan de waarde die Roel vanuit Amerika aan de site schenkt en die is erg groot!

De “oude” generatie kijkt terug op een rijke historie van hechte familiebanden, van onderlinge contacten en een lange serie familiedagen en -weekenden vanaf 1972 t/m 2020. De “tussen” generatie heeft blijk gegeven die familiebanden in stand te willen houden maar wordt gedwarsboomd door “corona” en de “nieuwe” generatie moet de waarde van familiebanden nog ontdekken.

De familiesite heeft bewezen in dit alles een belangrijke rol te spelen en wel die van een platform waar alle lijnen samen komen. De adressenlijst speelt hierin nog steeds een toonaangevende rol. Voor Peter (als webmaster) is dit voldoende om de site in z’n huidige vorm voort te zetten. Ira is gemotiveerd om de adressenlijst actueel te houden; zij zal daar op haar manier invulling aan geven. Mede bepalend voor de voortgang van de site en voor het in stand houden van de familiebanden is de inbreng van de familieleden: die moet echt groter worden! Laten we hopen dat er de komende jaren meer ruimte is voor onderling en veilig contact en laat de familiesite hierin een rol spelen. We gaan met goede moed verder!

Peter en Ira
Piet en Wilma