MAF

__________________________________________________________________________________

Het MAF-fonds is beëindigd. In dit archief hebben we nog een korte terugblik op 15 jaren van Maf-activiteiten. Klik HIER voor het afscheidsbericht!
__________________________________________________________________________________

Maartense Aid Fund

Het Maartense Aid Fund is in 2002 opgericht om geld in te zamelen voor kleine projecten in en rond het Mikumi Health Centre, Mikumi, Tanzania. Projecten waar de ontwikkelings organisaties geen budget voor hadden. De projecten stonden onder toezicht van Dr. Ingrid Kelters en werden uitgevoerd door de medewerkers van het Mikumi Health Centre en de plaatselijke bevolking.

De afgelopen jaren heeft het fonds diverse projecten uitgevoerd, ook op andere plaatsen in Afrika, welke altijd onder directe leiding van Ingrid Kelters, tropenarts in Afrika, stonden. Meer over deze projecten kunt u lezen op de MAF-site (2002-2007). Ook nu houdt het fonds zich nog steeds bezig met kleinschalige projecten welke op initiatief en onder direct toezicht van Ingrid Kelters tot stand komen. Uw donaties kunt u overmaken op ING-rekening:

NL63 INGB 0009 2371 66

t.n.v. Maartense Aid Fund
te Nieuwerkerk aan den IJssel

Financiële jaaroverzichten
 
Archief financiële jaaroverzichten

 


Klik op het jaartal voor het finaniciële jaaroverzicht.

Het jaaroverzicht is opgeslagen in PDF-formaat welke u kunt openen met de gratis te downloaden Adobe Reader ( http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html ).