Jan en Toos

Jan Maartense                       
12 januari 1936 - juli 1993
Toos Maartense - Jeltema
26 juni 1937 - 19 oktober 2009

 

Als je terugdenkt aan Jan komt er direct een brede glimlach om je mond; niet anders dan prachtige, meest vrolijke herinneringen. Al van jongs af aan wist Jan vreugde om zich heen te brengen. Ik kan me als kind herinneren dat we een keer met Kerst feest hadden: met een konijn in de pan van Jan! Met hard werken verdiend bij de garage (v.d. Pijl) waar hij toen werkzaam was. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waar Jan de brenger en veroorzaker was van een lach; van een glimlach tot een bulderende lach en daar zijn we bij de Maartense goed in!

Maar waar een lach is, is de traan nabij. En die momenten waren er in het leven van Jan zeker ook. Echter, werden ze altijd weggewoven of van tafel geveegd. Of Toos het daar altijd mee eens was is de vraag. In hun beider leven sloeg op een gegeven moment het noodlot toch toe. Jan heeft het laatste deel dapper gedragen maar moest in juli 1993, veel te vroeg, de strijd opgeven. Toos heeft het moeizaam en alleen voor de kinderen veel langer volgehouden en ze heeft nog een redelijk goede tijd gehad in haar aanleunwoning in Zutphen. Zij begroef de strijdbijl na een niet gemakkelijk, laatste deel van haar leven in oktober 2009. Voor de kinderen (en kleinkinderen) kunnen we alleen maar bewondering hebben voor de wijze waarop zij hun ouders gesteund hebben en waarop zij zichzelf er doorheen geslagen hebben. De foto’s laten dit relaas overduidelijk zien.

december 2015

  

     
  
  
 

 

Yvonne, Jan, Nanneke en Marjan op de 50-ste verjaardag van Nanneke